groei-in-beeld

Praktijk voor beeldende therapie

Wat wij doen

Vaktherapeutische doelstellingen

Wij behandelen klachten en problemen die liggen op het gebied van emotieregulatie, contact met het eigen gevoelsleven, zelfbeeld, omgaan met stress, en sociaal functioneren. De meest voorkomende doelstellingen liggen in het verlengde hiervan:

- versterken van autonomie, assertiviteit, zelfvertrouwen, zelfbeeld
- reguleren en uiten van emoties, impulsen en agressie;
- leren voelen, bepalen, hanteren en aangeven van grenzen;
- contact maken met eigen gevoelsleven en dit contact versterken;
- reguleren van spanning en stress, leren ontspannen;
- verbeteren van lichaamsbeleving, herkennen van lichaamssignalen;
- het verbeteren van de omgang met de ander
- het verbeteren van sociaal functioneren.

 

 

Indicaties

- Autismespectrumstoornis

- Trauma (PTSS, pesten)

- Emotieregulatie

- Hechtingsproblematiek

- Sociale angststoornis

- Grenzen

- Dwanghandelingen

- Opvoedingsmoeilijkheden

- Gezinsproblematiek.

- Verslaving

- Ernstige agressie

- Suïcidaliteit

- Psychose

- Dyslexie.

 

contra-Indicaties

behandelaanbod

De therapie wordt afhankelijk van de hulpvraag in een groep, individueel of in een zorgsysteem (ouder-kind) gegeven.

Module

Beeldende Sociale Vaardigheidstraining voor mensen met ASS

In deze module worden sociale vaardigheden zichtbaar en geoefend door laagdrempelige samenwerkingsoefeningen. Met name wordt zichtbaar hoe de persoon zich opstelt ten opzichte van de ander (de ik-ander differentiatie).

 

 

 Theoretische onderbouwing

Generieke Module Vaktherapie

http://fvb.vaktherapie.nl

 

Het Self Boundary Awareness-model van Nick Blaser

http://www.ikgrensbewustzijn.nl

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Groei in beeld

Andrea@groei-in-beeld.nl

 

Zuiderdiep 152, 9521 AX Nieuw Buinen