groei-in-beeld

Praktijk voor beeldende therapie

wat is groei in beeld?

in het kort

Groei-in-beeld is een praktijk voor beeldende  therapie. We bieden behandeling aan jeugd en volwassenen met psychosociale en psychiatrische stoornissen en/of een verstandelijke beperking.  De praktijk heeft zich gespecialiseerd in de autismespectrumstoornis en trauma (PTSS).

 

Vaktherapie beeldend is een ervarings- en belevingsgerichte therapievorm waarbij je gebruik maakt van allerlei materialen zoals potlood, verf, hout, steen, klei, textiel en digitale middelen. In het beeld dat zo ontstaat worden de onderliggende factoren die van invloed zijn op de problematiek zichtbaar, tastbaar en bewerkbaar gemaakt. De effecten die dit teweegbrengt zijn terug te vinden in het digitale boek uitgegeven namens de NVBT (Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie).

Wilt u meer weten over de Vaktherapie beeldend klik dan op          link.

 

 

Lees meer over ons

DEZE

Heldere visie met focus

 De ontwikkelingsgerichte therapie sluit aan bij de zorgvraag en behoefte.

LEES MEER

zorg op maat

Groei in beeld stelt de wensen en behoeften van de client centraal, richt de focus op zelfmanagement, eigen regie, stimuleert eigen kracht en (sociale) zelfredzaamheid.

LEES MEER

event:

Team Prestatiemanagement Jeugdhulp Zuid-Drenthe (PMT) heeft het afgelopen jaar accountgesprekken met jeugdhulpaanbieders gevoerd. In deze gesprekken zijn de onderwerpen transformatie, zichtbaarheid en samenwerking met gemeenten, uitwisseling van expertise en elkaar beter leren kennen naar voren gekomen.  Daarnaast geven afdelingen Jeugd van gemeenten aan dat er grote behoefte is aan het kennen van de specifieke expertise van zorgaanbieders, innovatieve methoden en onderzoek en een behoefte aan een netwerkmogelijkheid. Incidenteel organiseren gemeenten bijeenkomsten voor zorgaanbieders die daadwerkelijk zorg leveren aan de jeugdige inwoners van de betreffende gemeente. Wij (PMT) vinden het belangrijk om beter te kunnen sturen op de aspecten die zowel door de gemeenten als door de zorgaanbieders belangrijk worden geacht en vinden het daarom  zinvol om een bijeenkomst te organiseren voor alle zorgaanbieders, toegangen en gemeenten in de regio.

jeugdhulp zuid-drenthe

Bron: www.jeugdhulpzuiddrenthe.nl

Meer informatie & aanmelden

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

CONTACT

Groei in beeld

Andrea@groei-in-beeld.nl

 

Zuiderdiep 152, 9521 AX Nieuw Buinen